Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0103 S1. SUOMEN HISTORIAN TUTKIMUSMENETELMÄT, 15 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteet: Opintojaksossa syvennetään aineopinnoissa omaksuttuja tietoja ja taitoja, historiantutkijan työn metodisia ja tietoteoreettisia ulottuvuuksia sekä historiallisen tiedon syvällistä ymmärrystä. Tavoitteena on opiskelijan tieteellisen ajattelun ja valmiuksien kehittyminen niin, että hän voi tehdä itsenäisen tieteellisen tutkielman. Opiskelija tekee HOPSin kaikista maisteriopinnoistaan yhdessä ohjaavan professorin kanssa heti maisteriopintojen alussa.

Lisätiedot

Ajoitus: maisteriopintojen 1. vuosi

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki

S1. SUOMEN HISTORIAN TUTKIMUSMENETELMÄT

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies