Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0405 A2. Historian aineistot ja esitykset, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä. Hän osaa arvioida kriittisesti lähteitä ja tiedon tuottajia sekä punnita tiedon käyttökelpoisuutta ja sovellettavuutta historiantutkimuksessa. Opiskelijalla on käsitys siitä, miten tietoa esitetään erilaisissa muodoissa.

Sisältö

Opintojakso koostuu kolmesta osiosta, joissa perehdytään tiedonhakuun ja -hallintaan sekä historiantutkimuksen lähteiden käyttöön, tiedonhakuun ja -hallintaan sekä digitaalisuuden merkitykseen ihmistieteissä. Osiossa harjoitellaan argumentointia, asiatekstin tuottamista, kirjallista ja suullista esittämistä sekä keskustelua.

Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi, harjoitustyöt ja osallistuminen opetukseen
Arviointi: 1-5 ja hyväksytty/hylätty
Edeltävät opinnot: Historian perusopintojen P1 Historiantutkimuksen perusteet
Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuosi

Edellytykset

Edeltävät opinnot: Historian perusopintojen P1 Historian taito

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: Harjoitustyöt ja osallistuminen opetukseen
Arviointi: 1-5 ja hyväksytty/hylätty
Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuosi

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
YLEISEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Yleinen historia)
avaa kaikki

A2. Historian aineistot ja esitykset

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies