Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0407 A3. Monta historiaa, 10–15 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valitsemansa temaattisen alan perustiedot ja käsitys tutkimuksellisista näkökulmista.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija erikoistuu yleisen historian keskeisiin temaattisiin aloihin. 

Vaadittavat opintosuoritukset:
Kirjallisuuspaketti ja siihen liittyvät Moodle-tehtävät, tentti tai luento.
Huom! Tenttiakvaariossa suoritettavissa olevat paketit on merkitty kyseisten osioiden kohdalle. Kaikkien muiden osioiden suoritusohjeet löytyvät Moodlesta sivulta https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=5271

Edellytykset

Edeltävät opinnot: A1 Kohteena historia suositellaan suoritettavaksi ennen tai samanaikai­sesti tämän opintojakson kanssa.

Lisätiedot

Opintojakso jakautuu seitsemään teemaan (A3.1.–A3.7.), joista suoritetaan vähintään kaksi. Kohtaa A3.7. voi suorittaa enintään 5 op. Koko A3-osion laajuus on suhteessa osioon A4 Historian työpaja. Mikäli opiskelija suorittaa A4-osion, suorittaa hän tämän kohdan ainoastaan 10 op:n laajuisena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
YLEISEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Yleinen historia)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies