Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0416 A5. Kandidaattiseminaari ja tutkielma, 10 op

Osaamistavoitteet

Kandidaattiseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkielman. Hän pystyy etsimään ja analysoimaan suppeita lähdeaineistoja, rajaamaan tutkimusaihetta, muodostamaan kysymyksenasettelun sekä suhteuttamaan tutkimusongelmansa oleellisiin konteksteihin ja tutkimuskirjallisuuteen. Hän osaa perustella ja dokumentoida väitteensä sekä keskustella omasta ja toisten opiskelijoiden tutkielmista.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tutkimustyön perusteita lähdeaineiston etsimisestä, kysymyksenasettelun muodostamisesta ja kirjoitusprosessista aina viitejärjestelmän tekniseen toteutukseen ja tutkijan eettiseen vastuuseen saakka. Näihin aiheisiin liittyvät harjoitustyöt ja keskustelut palvelevat kandidaatintutkielman tekemistä. Tutkielmassaan (15–20 sivua) opiskelija esittää rajatun tutkimusongelman ja käsittelee sitä käyttäen sekä alkuperäisaineistoa että tutkimuskirjallisuutta. Työ käsitellään seminaarissa opponointikäytännön mukaisesti, minkä jälkeen se viimeistellään. Kandidaattiseminaari on tarkoitettu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille.

Edellytykset

Sivuaineopiskelijat voivat osallistua kandidaattiseminaariin, jos he aikovat suorittaa yleisen historian syventävät opinnot, muussa tapauksessa vain, jos ryhmissä on tilaa. Kandidaattiseminaarin suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut edeltävinä opintoina osakokonaisuuden A2 Historian aineistot ja esitykset.

Lisätiedot

Arviointi suoritetaan vasta kun kypsyyskoe on hyväksytty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
YLEISEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Yleinen historia)
avaa kaikki

A5. Kandidaattiseminaari ja tutkielma

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies