Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3040 Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot, 35–45 op

Sisältö

Yleistä

Aineopinnoissa opiskelija tutustuu estetiikkaan ja yleiseen taideteoriaan sekä oppii ymmärtämään kirjallisuudentutkimuksen eri tutkimussuuntausten toimintatavan ja niiden historialliset edellytykset. Hän syventää kirjallisuushistorian tietämystään perehtymällä lähemmin jonkin kielialueen ja aikakauden kirjallisuuteen. Hän oppii asettamaan kirjallisuustieteellisiä kysymyksiä ja etsimään niihin perusteltuja vastauksia suppean tutkielman muodossa.

Aineopinnot on suunniteltu siten, että niiden ohjeellinen suoritusjärjestys tukee opinnoissa etenemistä. Aineopintojen suorittaminen aloitetaan teoreettisilla opinnoilla (kohdat 1-4) ja kirjallisuushistoriallisilla opinnoilla (kohta 5). Koska proseminaarissa harjoitellaan tutkimuksen tekemistä opitun perusteella, se sijoittuu aineopintojen loppupuolelle.

Osa tentittävästä kirjallisuudesta on mahdollista suorittaa esseinä, lukupiireissä, kotitentteinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 25 op.

Lisätiedot

Perusopinnot on oltava suoritettuna vähintään hyvin tiedoin ennen aineopintojen suorittamista. Poikkeuksena on kurssi A1. Estetiikka ja yleinen taiteenteoria I, joka voidaan suorittaa ensimmäisen vuoden keväällä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Yleinen kirjallisuustiede, HuK (Yleinen kirjallisuustiede)
avaa kaikki

Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot

YKIR3019 A4. Lajiteoria 3 op
YKIR3055 a. Proosan teoria, 3 op
YKIR3056 b. Draaman teoria, 3 op
YKIR3057 c. Lyriikan teoria, 3 op
YKIR3071 A8. Lisäopintoja, 10 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies