Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3019 A4. Lajiteoria, 3 op

Osaamistavoitteet

Hallita ko. lajiteorian pääpiirteet ja lajin tarkasteluun soveltuvat keskeiset käsitteet, tunnistaa ko. lajiteoriaan liittyvät erityiskysymykset.

Sisältö

Perehtyminen valittuun lajiteoriaan ja sen historiaan.

Lisätiedot

Suorituskieli suomi; kirjallinen tentti. Valitaan yksi alla olevista kohdista. Suoritustavat voivat vaihdella opetustarjonnasta riippuen.
Arviointi: 1-5.
Toteutustavat: Itsenäinen työskentely TAI luento opetustarjonnasta riippuen.
Suositeltu suoritusajankohta: 2. tai 3. opiskeluvuosi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
avaa kaikki

A4. Lajiteoria

YKIR3055 a. Proosan teoria, 3 op
YKIR3056 b. Draaman teoria, 3 op
YKIR3057 c. Lyriikan teoria, 3 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies