Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3020 A5. Yleinen kirjallisuuden historia II, 12 op

Osaamistavoitteet

Ks. tavoitteet erikseen kohdissa A ja B.

Sisältö

Ks. sisältö kohdissa A ja B.

Lisätiedot

Suorituskieli suomi; suoritustapa kirjallinen tentti. Mikäli opintojakso suoritetaan vieraskielisenä erikoiskurssina, jonka on ilmoitettu korvaavan kyseisen kohdan, kerryttää se myös kansainvälistymistä tukevia opintoja.


Valitaan yhden maan tai kielialueen kirjallisuus JA yhden periodin kirjallisuus alla olevista kohdista. Kaunokirjalliset teokset suositellaan luettavaksi alkukielisinä. Suoritustavat vaihtelevat opetustarjonnasta riippuen. Arviointi: 1-5. Itsenäinen työskentely, luentokurssi, verkkokurssi tai ohjattu lukuseminaari. Suositeltu suorittamisajankohta: 2. tai 3. opiskeluvuosi.

Lukuvuoden aikana järjestetään tilaisuuksia, joissa annetaan opastusta joidenkin osakokonaisuuteen kuuluvien maiden ja kielialueiden/periodien tentteihin valmistautumiseen ja vastaamiseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies