Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3087 A7. Valinnaisopintoja, pääaineopiskelijat, 5–8 op

Osaamistavoitteet

Ks. tavoitteet alla olevissa kohdissa.

Sisältö

Ks. tavoitteet alla olevissa kohdissa.

Lisätiedot

Laajuus pääaineopiskelijoille 8 op, sivuaineopiskelijoille 5 op. Kohdan voivat suorittaa ainoastaan ne sivu­aineopiskelijat, jotka eivät suorita jaksoa Proseminaari II.
Vaadittavat opintosuoritukset: kirjallinen tentti, osallistuminen opetukseen tai essee. Suorituskieli ja suoritustavat vaihtelevat opetustarjonnasta ja valitusta kohdasta riippuen.
Arviointi: 1-5
Suositeltu suoritusajankohta: 2. tai 3. vuosi.
Valinnaisopintoihin sopii myös laitoksen järjestämä yhteinen opetus, opiskelijan kansainvälistymistä edistävä Erasmus-opetus, verkkokurssit sekä sopimuksen mukaan muut suoritusmuodot (esim. esseet, vuorovaikutteinen opiskelu opintopiireissä). Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi aikovia pääaineopiskelijoita suositellaan suorittamaan kohdat A7.2., A7.3. ja/tai A7.4.

Mikäli opintojakso suoritetaan vieraskielisenä erikoiskurssina, jonka on ilmoitettu korvaavan kyseisen kohdan, kerryttää se myös kansainvälistymistä tukevia opintoja.

Opiskelijoiden olisi lisäksi erittäin suositeltavaa sisällyttää opintoihinsa ainakin yksi luentopassisuoritus (20 t = 1 op) käymällä kuuntelemassa sekä ulkomaisten että kotimaisten vierailuluennoitsijoiden luentoja kirjallisuuden- ja taiteentutkimuksen alalta. Oppiaineen kotisivulta löytyy ajantasaisesti tietoja vierailuluentojen korvaavuuksista, joita voi tiedustella myös oppiaineesta. Kokonaan vieraskielisistä vierailuluennoista koottu luentopassi soveltuu kansainvälistymisopintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
avaa kaikki

A7. Valinnaisopintoja, pääaineopiskelijat

YKIR3069 A7.3. Populaarikirjallisuus, 3–5 op
YKIR3070 A6.5. Työharjoittelu, 4–6 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies