Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2511 Taidehistorian aineopinnot 2016-2017, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kuvataiteiden, arkkitehtuurin ja muiden taiteenalojen keskeiset temaattiset ja historialliset aineistot. Hän on perehtynyt alan instituutioihin, tutkimusperinteisiin ja ajankohtaisiin tutkimusmetodeihin

Sisältö

Pääaineopiskelijat: aineopintojen laajuus on vähintään 45 op (jaksot A1-A7).

Sivuaineopiskelijat: aineopintojen laajuus on vähintään 35 op (jaksot A1-A5). Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa lisäksi proseminaarin (A6). Proseminaarin suorittamista edellytetään syventäviin opintoihin jatkavilta.

Aineopintojen vastuuhenkilö on professori.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Edeltäviksi perusopinnoiksi käyvät joko mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot TAI aiemmat TAHI8516 Taidehistorian perusopinnot erilliset siirtymäohjeet huomioiden. Kaikki opiskelijat voivat halutessaan suorittaa vähimmäisvaatimuksia laajemmat aineopinnot. Tällöin suositellaan suoritettavaksi ylimää­räisiä A5-erikoiskursseja.

Huom! Samaa teosta ei saa suorittaa kahteen eri opintojaksoon.

Taidehistorian opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea aikuisopetukseen suuntautuviin pedagogisiin opintoihin. Ennen opettajan peda­gogisiin opintoihin hakemista opiskelijalla tulee olla suoritettuna pääaineesta 60 op opinnot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies