Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK7916 Kotimainen kirjallisuus, aineopinnot, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tietämys suomalaisesta kaunokirjallisuudesta ja sen historiasta syvenee. Opiskelija tuntee myös maailmankirjallisuuden historian pääpiirteet ja kirjallisuudentutkimuksen teoreettiset lähtökohdat sekä eri tutkimussuuntausten ongelmanasettelut pääpiirteissään. Opiskelija kykenee hyödyntämään teoreettista, kirjallisuushistoriallista ja valitsemistaan kirjallisuudentutkimuksen eri tutkimusaloista ja teorioista sekä metodeista saamaansa tietoa tehdessään kirjallisuustieteellistä tutkielmaa tai muuta tutkimusta.

Sisältö

Aineopinnoissa perehdytään suomalaisen kirjallisuushistorian keskeisiin piirteisiin keskiajalta aina 2000-luvulle saakka sekä tutustutaan joukkoon teoksia, jotka ovat ilmestyneet 1800-luvulta nykypäiviin ulottuvalla ajanjaksolla. Tämän lisäksi tutustutaan maailmankirjallisuuden historian pääpiirteisiin ja joihinkin kirjallisuudentutkimuksen erityisalueisiin. Kirjallisuustieteellistä HuK-tutkielmaa tehdessään pääaineopiskelija syventää aiemmin saavuttamiaan analyysi- ja tulkintataitoja ja perehtyy tutkimusprosessiin, eri tiedonhakumenetelmiin, tutkimuksen eettisiin perusteisiin, lähteiden merkintään sekä tieteelliseen kirjoittamiseen.

Sivuaineena suoritetut kotimaisen kirjallisuuden aineopinnot (35 op) poikkeavat pääaineopinnoista laajuudeltaan sikäli, että sivuaineopiskelijat eivät suorita proseminaaria eivätkä kirjoita HuK-tutkielmaa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 25 op.

Lisätiedot

Aineopintojen loppumerkintä edellyttää, että perusopinnot on suoritettu hyvin tiedoin. A2.-moduulin ja A3.-opintojakson voi kuitenkin suorittaa, kun perusopintojen kohta P3. on suoritettu, vaikka perusopinnot eivät vielä olisikaan valmiit.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, HuK (Kotimainen kirjallisuus)
avaa kaikki

Kotimainen kirjallisuus, aineopinnot

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies