Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0004 Mediatutkimus, perusopinnot 2016-2017, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kokonaiskuva median tuotanto-, esitys- ja vastaanottokäytännöistä, ja hän omaa perusvalmiudet eritellä niitä analyyttisesti ja kriittisesti.

Sisältö

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää medioiden sosiokulttuurista merkitystä eri aikoina, hahmottaa mediateknologian kehityksen suuret linjat ja tunnistaa median kytköksiä valtaan. Opiskelija tuntee mediatutkimuksen lähestymistapojen ja käsitteiden perusteet. Hän tunnistaa niiden erot ja yhtymäkohdat sekä eri lähestymistapojen avaamat keskeiset kysymykset. Opiskelijalla on kokonaiskuva median tuotanto-, esitys- ja vastaanottokäytännöistä, ja hän omaa perusvalmiudet eritellä niitä analyyttisesti ja kriittisesti. Hän hallitsee tieteellisen ilmaisun ja kirjoittamisen perusteet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies