Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0043 Mediatutkimus, syventävät opinnot, pääaineopiskelija, 80 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija kykenee muotoilemaan tutkimuskysymyksiä ja tarkastelemaan niitä hallitusti itsenäisessä tutkielmassa.

Sisältö

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen käsitys mediatutkimuksen filosofisista lähtökohdista ja teoriaperinteistä. Tarkempi perehtyminen alan keskeiseen teoria- ja metodikirjallisuuteen on syventänyt opiskelijan ymmärrystä mediatutkimuksen kentän kokonaisuudesta ja sen erityispiirteistä. Hänen taitonsa hankkia ja arvioida tietoa monipuolisesti, käydä tieteellistä keskustelua ja kirjoittaa argumentoitua tieteellistä tekstiä ovat hioutuneet graduseminaari ja -verstastyöskentelyssä. Pro gradu -tutkielma on osoitus opiskelijan taidosta suunnitella ja toteuttaa jäsennelty, johdonmukainen ja itsenäinen tieteellinen tutkimus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Mediatutkimus, FM 2016-2018 (Mediatutkimus)
avaa kaikki

Mediatutkimus, syventävät opinnot, pääaineopiskelija

METU1024 S2. GRADUSEMINAARI, 5 op
METU0146 S3. PROJEKTIOPINNOT, 15 op
METU0151 S4. GRADUVERSTAS, 10 op
METU0050 S5. PRO GRADU -TUTKIELMA, 40 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies