Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3138 Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 35 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa opiskelija tutustuu estetiikkaan ja yleiseen taideteoriaan sekä oppii ymmärtämään kirjallisuudentutkimuksen eri tutkimussuuntausten toimintatavan ja niiden historialliset edellytykset. Hän syventää kirjallisuushistorian tietämystään perehtymällä lähemmin jonkin kielialueen tai aikakauden kirjallisuuteen. Hän oppii asettamaan kirjallisuustieteellisiä kysymyksiä ja etsimään niihin perusteltuja vastauksia suppean tutkielman muodossa.

Sisältö

Ks. opintojaksokohtaisesti kohdasta aineopinnot pääaineopiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Aineopinnot ovat sivuaineopiskelijoille 35 op:n laajuiset. Syventäviin opintoihin jatkavat suorittavat kohdan A6.2. Proseminaari II 6 op. Ne sivuaineopiskelijat, jotka eivät jatka syventäviin opintoihin, suorittavat sen sijasta kohdan A7. Valinnaisopintoja 6 op.

Yleistä kirjallisuustiedettä sivuaineena opiskelevat, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuvat opiskelijat, jotka eivät jatka syventäviin opintoihin, suorittavat kohdan A7.4. Kirjallisuuden opetus. Kohdasta A5.A: Maat ja kielialueet he suorittavat opintojakson A5.A.8. Suomen kirjallisuus 6 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies