Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE0000 PERUSOPINNOT, KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS, 25 op

Osaamistavoitteet

Kulttuuriperinnön tutkimuksen perusopintojen tavoite on, että opiskelija omaksuu kulttuuriperinnön tutkijan näkökulman. Hän tunnistaa kulttuuriperinnön tutkimuksen keskeiset sisällöt ja kulttuuriperinnön kenttään kuuluvia ilmiöitä ja prosesseja. Hän osaa analysoida ja käyttää tiedon lähteenä kulttuuriperinnön tutkimuksen alaa edustavia asiantuntijatekstejä ja dokumentoida tietolähteiden käyttönsä. Hän hallitsee kulttuuriperinnön tutkimuksen eettiset perusteet, osaa pohtia tutkimuksen vaikuttavuuteen liittyviä kysymyksiä sekä kykenee seuraamaan alansa kansainvälistä keskustelua.

Sisältö

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kolmella pääaineella, digitaalisella kulttuurilla, kulttuuriperinnön tutkimuksella ja maisemantutkimuksella, on integroivat perusopinnot. Ne koostuvat kaikille pakollisista yhteisistä johdantokursseista (15 op) sekä oppiainekohtaisista linjaopinnoista (10 op). Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille yleiskäsitys kaikkien kolmen oppiaineen erityisistä kysymyksenasetteluista, tutkimuskohteista ja menetelmistä. Perusopinnoissa käsitellään myös oppiaineille yhteisiä teemoja, jotka liittyvät kulttuuriympäristöjen aineellisiin ja aineettomiin tekijöihin. Pakolliset kurssit (15 op) ja yhdet linjaopinnot (10 op) suoritettuaan opiskelija saa merkinnän kyseisen linjan mukaisten perusopintojen suorittamisesta. Jos opiskelija haluaa merkinnän myös toisen pääaineen perusopinnoista, hän täydentää opintojaan kyseisen linjan opinnoilla (10 op).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuuriperinnön tutkimus, HuK (Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies