Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A2. SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS, 12 op

Osaamistavoitteet

Moduulin tavoitteena on syventää suomalaisen kirjallisuuden tuntemusta 1800-luvulta nykypäiviin sekä kontekstualisoivan tutkimuskirjallisuuden että joidenkin 1800 - 2000 -luvun keskeisten teosten kautta. Opiskelija suorittaa oman valintansa mukaan opintojaksoja, joiden yhteenlaskettu laajuus on 12 op.
Opintojaksot voi tehdä kirjallisina tentteinä tai esseinä, joiden kirjoittamisesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa. Kirjatentin vaihtoehtona pyritään tarjoamaan myös monimuoto-opiskelun mahdollisuus (Moodle-esseet ja/tai lukupiirityöskentely).
Moduulin suorittamisen voi aloittaa perusopintojen loppuvaiheessa, mikäli opintojaksot P3.1. ja P3.2. on suoritettu.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, aineopinnot (Kotimainen kirjallisuus)
avaa kaikki

A2. SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS

KOTK1670 A2c. Vuosisadan vaihde, 4 op
KOTK1674 A2g. Nykykirjallisuus, 4 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies