XHKT0013 Vanhojen aikojen perusopinnot, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Vanhempien aikojen Vanhempien aikojen perusopintojen tavoitteena on, että sitä suorittavat opiskelijat perehtyvät vanhempien aikojen tutkimuksen perusteisiin ja tutustuvat sen lisäksi vähintään kolmeen neljästä vapaavalintaisesta aikakaudesta: esihistoria, antiikin Kreikka ja Rooma, keskiaika tai uuden ajan alku. Lisäksi opiskelijoiden oletetaan aloittavan vanhojen aikojen tutkimuksessa tarpeellisen vieraan kielen opiskelun.

Sisältö

Perusopintojen rakenne (25 op)
VAO1: Johdatus vanhojen aikojen tutkimuksen metodologioihin 5 op
VAO2: Latinan alkeiskurssi 5 op
VAO3: Aikakausien peruskurssit 15 op (valitaan kolme seuraavista)
VAO3a: Antiikin peruskurssi 5 op
VAO3b: Esihistorian peruskurssi 5 op
VAO3c: Keskiajan peruskurssi 5 op
VAO3d: Uuden ajan alun peruskurssi 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki

Vanhojen aikojen perusopinnot

School of History, Cultural Research and Art Studies
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Life Philosophy
European Ethnology
Folkloristics
Comparative Religion
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural Production and Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Finnish Study Modules
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.
Records and Archives Management
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Cultural and Experience Tourism
Asklepios-Programme
MDP in Gender Studies