Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Biologia toisena opetettavana aineena
Biologia toisena opetettavana aineena, 60 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Biologia toisena opetettavana aineena

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa biologiasta laajemman, 120 op laajuisen toisen opetettavan aineen opintokokonaisuuden, on hänen suoritettava em. kokonaisuuden lisäksi 60 op biologian syventäviä opintoja noudattamalla filosofian maisterin tutkintovaatimuksia pääaineen osalta. Vaatimukset on esitetty edellä biologian opettajan tutkinto-ohjelman (FM) kohdalla.
Biologian aineopinnot, XBIO9412 35 op
Populaatioekologia (EKOL2108) suoritetaan 2 op:n laajuisena (ei mikroluokkaharjoituksia). Kenttäkursseista suoritetaan Terrestrisen kasviekologian kenttäkurssi (EKOL2303) ja joku muu. Akvaattisen ekologian kenttäkurssista (EKOL2308) voi myös suorittaa vain murtovesiosuuden (2 op). Tuntemuskursseista suoritetaan Selkärangattomien tuntemus (EKOL2352) ja joku muu. Eliökokoelma suoritetaan 65 kotimaisen putkilokasvin kasviona (1 op).
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet