Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Biologia toisena opetettavana aineena, 60 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Biologia toisena opetettavana aineena

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa biologiasta laajemman, 120 op laajuisen toisen opetettavan aineen opintokokonaisuuden, on hänen suoritettava em. kokonaisuuden lisäksi 60 op biologian syventäviä opintoja noudattamalla filosofian maisterin tutkintovaatimuksia pääaineen osalta. Vaatimukset on esitetty edellä biologian opettajan tutkinto-ohjelman (FM) kohdalla.
Biologian aineopinnot, XBIO9412 35 op
Populaatioekologia (EKOL2108) suoritetaan 2 op:n laajuisena (ei mikroluokkaharjoituksia). Kenttäkursseista suoritetaan Terrestrisen kasviekologian kenttäkurssi (EKOL2303) ja joku muu. Akvaattisen ekologian kenttäkurssista (EKOL2308) voi myös suorittaa vain murtovesiosuuden (2 op). Tuntemuskursseista suoritetaan Selkärangattomien tuntemus (EKOL2352) ja joku muu. Eliökokoelma suoritetaan 65 kotimaisen putkilokasvin kasviona (1 op).
Department of Biology
DP in Biology
DP in Ecology and Evolutionary Biology
DP in Physiology and Genetics
DP in Biology Education Track
Finnish Study Modules