Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Biologian aineopinnot, XBIO9412
Biologian aineopinnot, XBIO9412, 35 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Biologian aineopinnot, XBIO9412

Populaatioekologia (EKOL2108) suoritetaan 2 op:n laajuisena (ei mikroluokkaharjoituksia). Kenttäkursseista suoritetaan Terrestrisen kasviekologian kenttäkurssi (EKOL2303) ja joku muu. Akvaattisen ekologian kenttäkurssista (EKOL2308) voi myös suorittaa vain murtovesiosuuden (2 op). Tuntemuskursseista suoritetaan Selkärangattomien tuntemus (EKOL2352) ja joku muu. Eliökokoelma suoritetaan 65 kotimaisen putkilokasvin kasviona (1 op).
EKOL2355 Eliökokoelma, 1–6 op
BIOL2121 Evoluutiobiologia, 5 op
EKOL2353 Hyönteisten tuntemus, 2 op
FYGE2160 Ihmisen fysiologia, 2 op
EKOL2108 Populaatioekologia, 3 op
SOMO1011 Solubiologian luennot, 4 op
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet