Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Maantieteen tutkinto-ohjelman tarjoamat sivuaineopinnot

Sisältö

Turun yliopiston opiskelijat voivat hakea maantieteen sivuaineoikeutta suoritettuaan omassa pääaineessaan yhden vuoden opinnot. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa maantieteen verkkosivuilta tai toimistosta. Åbo Akademin opiskelijat voivat myös hakea sivuaineoikeutta samalla lomakkeella. Heidän tulee lisäksi hakea JOO-opinto-oikeutta opintosuoritusten kirjaamiseksi opintorekisteriin ja ilmoittaa JOO-hakemuksesta sivuainehakemuksessaan.

avaa kaikki

Maantieteen tutkinto-ohjelman tarjoamat sivuaineopinnot

Maantieteen pitkä (60 op) tai lyhyt (25 op) sivuainekokonaisuus
Maantieteen sivuainekonaisuuden (60 op / 25 op) opinto-oikeutta voi hakea koska tahansa, mutta kuitenkin ennen sitä opetusperiodia, jolloin aikoo opinnot aloittaa. Molemmissa sivuainekokonaisuuksissa on yksi pakollinen opintojakso: MAAN6091 Johdatus maantieteeseen 5 op. Muut opinnot valitaan pääsääntöisesti maantieteen perus- ja aineopinnoista.
Maantiede toisena opetettavana aineena 60 op
Maantiede toisena opetettavana aineena -sivuainekokonaisuuden opinto-oikeutta haetaan keväisin huhtikuun loppuun mennessä. Opinnot koostuvat alla kuvatuista kokonaisuuksista. HUOM! Jaksonimien perässä esiintyvät koodit (p) ja (v) koskevat vain pääaineopiskelijoita.
Maantieteen pakolliset aineopinnot
Biogeografia (MAAN6154) ei biologian pääaineopiskelijoille.
MAAN6151 Geomorfologia (p), 3 op
MAAN6152 Hydrogeografia (p), 3 op
MAAN6153 Klimatologia (p), 3 op
MAAN6154 Biogeografia (p), 3 op
MAAN6230 Kaupunkimaantiede (p), 3 op
MAAN6262 Talousmaantiede (p), 3 op
MAAN6682 Kehitysmaantiede (p), 5 op
Maantieteen valinnaiset aineopinnot
Suoritettava vähintään 6–9 op (60 op täyteen). Alla on lueteltu valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvia kursseja.
Aineenopettajan laajat maantieteen sivuaineopinnot 120 op
Aineenopettajan laajat maantieteen sivuaineopinnot -kokonaisuuden opinto-oikeutta haetaan keväisin huhtikuun loppuun mennessä. Opinnot koostuvat alla kuvatuista kokonaisuuksista. HUOM! Jaksonimien perässä esiintyvät koodit (p) ja (v) koskevat vain pääaineopiskelijoita.
Maantiede toisena opetettavana aineena 60 op
Maantiede toisena opetettavana aineena -sivuainekokonaisuuden opinto-oikeutta haetaan keväisin huhtikuun loppuun mennessä. Opinnot koostuvat alla kuvatuista kokonaisuuksista. HUOM! Jaksonimien perässä esiintyvät koodit (p) ja (v) koskevat vain pääaineopiskelijoita.
Maantieteen pakolliset aineopinnot
Biogeografia (MAAN6154) ei biologian pääaineopiskelijoille.
MAAN6151 Geomorfologia (p), 3 op
MAAN6152 Hydrogeografia (p), 3 op
MAAN6153 Klimatologia (p), 3 op
MAAN6154 Biogeografia (p), 3 op
MAAN6230 Kaupunkimaantiede (p), 3 op
MAAN6262 Talousmaantiede (p), 3 op
MAAN6682 Kehitysmaantiede (p), 5 op
Maantieteen valinnaiset aineopinnot
Suoritettava vähintään 6–9 op (60 op täyteen). Alla on lueteltu valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvia kursseja.
Maantieteen syventävät opinnot opettajille 60 op
Maantieteen syventävien opintojen sivuaineopinto-oikeutta haetaan keväisin huhtikuun loppuun mennessä. Opinnot suoritetaan samoin kuin maantieteen opettajan linjan pääaineopinnot. Syventävät opinnot sisältävät maantieteen pro gradu -tutkielman 20 op. Opinto-oikeus myönnetään harkinnanvaraisesti.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet