Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDV2036 Operatiivisen lääketieteen valinnaispolku, 17 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijoiden tietämystä kirurgiseen anatomiaan
ja patologiaan sekä leikkausaiheista ja vasta-aiheista ja osallistua ao. mainittuihin leikkauksiin/
toimenpiteisiin sekä osallistua jaksojen aikana järjestettäviin seminaareihin.

Sisältö

C7 Kirurginen anatomia, 2 op (professori Juha Peltonen) ktso erill. kuvaus
C8 Yleiskirurgia ja plastiikkakirurgia, 2 op (LT Esko Veräjänkorva)
Kadaver-harjoituksia ja seminaari + palaute.
C8 Gastroenterologinen kirurgia, 2 op ( LT Saila Kauhanen). Appendicectomia,
Sappileikkaus, sekä yksi muu leikkaus. Yhteensä 3 endoskopiaa (Gastroskopia,
kolonoskopia, ERCP). Seminaari + palaute.
C8 Traumatologia, 2 op (Professori Hannu Aro)
2 traumaleikkausta. Vammapotilas-seminaari, SIM-man. Palaute.
C9 Urologia, 2 op (Professori Matti Laato)
1 TURP, 1 muu prostataleikkaus ja yksi muu urol. leikkaus, 2 kystoskopiaa/ pientoimenpidettä.
Palaute/keskustelu vastuuhenkilön kanssa.
C10 Kirurginen patologia, 1 op (LT Jari Sundström) ktso erill. kuvaus
C10 Lastenkirurgia, 2 op (Dos. Timo Hurme)
3 leikkausta, yksi endoskopia sekä erikoispoliklinikan seuraaminen. Seminaari + palaute.
C11 Operatiivinen gynekologia, 2 op (professori Juha Mäkinen)
1 hysterektomiaa ja 1 muu leikkaus, 1 laparoskopia ja 1 hysteroskopia. Palaute.
C12 Ortopedia, 2 op (professori Hannu Aro )
2 artroskooppista toimenpidettä (Polvi, olkapää,).
2 tekonivelleikkausta (lonkka, polvi). Seminaari + palaute.

Edellytykset

Kirurgiseen anatomiaan voi osallistua enintään 20 opiskelijaa. Halukkaista arvotaan 10
opiskelijaa jotka ovat suorittaneet C7 kirurgian tentin vähintään arvosanalla 3.

Lisätiedot

LT Saila Kauhanen, Kirurgia, Kliininen laitos sekä henkilöt mainittu ao. sisällön
yhteydessä.

Oppimateriaali: Roberts et al.: Kirurgia, Kustannus Oy Duodecim 2010, 1228s. Traumatologia, Kandidaattikustantamo
(uusin painos). Anatomian oppikirja. Patologian oppikirja.

Ilmoittautuminen: 4. lukuvuoden syyslukukaudesta alkaen.
Anatomian laitokseen ja kirurgian opetushoitajalle Ritva Rautiaiselle, sähköposti ritva.rautiainen@
utu.fi

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteelliset oppiaineet
avaa kaikki

Operatiivisen lääketieteen valinnaispolku

ANAT5563 Kliininen anatomia, 2 op
KIRG6109 Traumatologia, 2 op
KIRG6110 Urologia, 2 op
KIRG6111 Kirurginen patologia, 1 op
KIRG6112 Lastenkirurgia, 2 op
KIRG6114 Ortopedia, 2 op
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, lääk.