Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3229 Psykologian perusopinnot (myös sivuaineopiskelijoille), 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.

Sisältö

Kehityspsykologian perusteet 5 op
Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
Tutkimuksen teon perusteet 5 op
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT 25 OP (MUIDEN TUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE):
Psykologian sivuaineopiskelijaksi ei tarvitse erikseen ilmoittautua psykologian oppiaineeseen. Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa.

Turun yliopistossa tutkinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat vapaasti suorittaa psykologiaa sivuaineopintoina seuraavasti:
Perusopinnot 25 op
Aineopinnot 35 op (Edellytyksenä on perusopintojen suorittaminen vähintään hyvin tiedoin.)

Jos sinulla on kysyttävää sivuaineopinnoista, ota yhteyttä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon, Minna Varjonen, e-mail opintosihteerit-yht@utu.fi tai puh. 050 431 5209

Huom. Ilmoittaudu luentokursseille NettiOpsussa n. 2 viikkoa ennen kurssin alkamista.
Aineopintojen kurssit, jotka suoritetaan pelkästään kirjallisuustenttinä: ilmoittautuminen tentteihin sähköisessä tenttipalvelussa.


SUORITUSJÄRJESTYS
Opetussuunnitelmat tulevat voimaan elokuun alusta lukien. Jos opiskelija on suorittanut osan opintokokonaisuudesta edellisenä lukuvuonna voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti, hänellä on oikeus suorittaa se loppuuun vanhoilla vaatimuksilla vielä lokakuun loppuun mennessä. Keskeneräisen opintokokonaisuuden loppuun suorittamisesta tulee neuvotella opintoneuvojan kanssa, mikäli vaatimukset ovat olennaisesti muuttuneet opiskelun aikana.

Kukin numeroitu kohta arvostellaan ja suoritetaan omana kokonaisuutenaan. Suoritusjärjestys on vapaa, ellei erikseen ole toisin mainittu.

KUULUSTELUT

Kustakin opintojaksosta järjestetään luentojen loputtua yleensä kaksi kuulustelutilaisuutta. Kolmas ja viimeinen mahdollisuus jakson suorittamiseen on psykologian laitoksen järjestämässä ns. yleisessä uusintakuulustelussa (rästitentti) kerran lukukaudessa, jos ei kurssilla toisin mainita. (huom! siis jaksot joissa luentoja: luennot + kirjallisuus suoritettava luentojakson loputtua erikseen järjestettävissä tenteissä). Psykologian luentotentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. Poikkeuksena ne aineopintojen opintojaksot, jotka suoritetaan pelkästään kirjallisuustenttinä sähköisenä tenttinä (varaa niihin aika tenttiakvaariosta). Tarkemmat tiedot kunkin kurssin kohdalla opinto-oppaassa.

ARVOSANOJEN LOPPUMERKINNÄT

Saadakseen arvosanojen loppumerkinnän (perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op) opintosuoritusrekisteriin, opiskelijan on ilmoitettava valmiista arvosanasta opintotoimistoon, email: opintosihteerit-yht@utu.fi tai puh. 050 431 5209 (ilmoita valmistunut kokonaisuus ja opiskelijanumero).
Opintokokonaisuus arvostellaan itsenäisenä suorituksena ja sen sisällä arvostelua painotetaan opintojaksojen opintopisteiden suhteessa.
Psykologian perusopintoihin kuuluu suorittaa 4 tuntia koehenkilönä oloa. Perusopinnoista ei saa kokonaisuusmerkintää ennen kuin tämä on suoritettu. Suoritus tarkistetaan perusopintojen kokonaisuusmerkintää haettaessa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologia, PsK (Psykologia)
avaa kaikki
Psykologian ja logopedian laitos