Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3230 Psykologian aineopinnot, 49–65 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.

Sisältö

AINEOPINNOT 49 OP (vähintään)
Kehityspsykologia II 4 op
Kognitiiviset prosessit 4 op
Cognitive Neuroscience 5 op
Social Psychology I 5 op
Persoonallisuuspsykologia II 3 op
Sosioemotionaalisen havaitsemisen intensiivikurssi 3 op
Psyykkiset häiriöt 5 op
Psykologian historia 4 op
Neuropsykologia 3 op
Lastenneuropsykologia 3 op
Kandidaatintutkielma 10 op
(kandidaattiseminaari, opinnäytteen kielen käytön ohjaus, kypsyysnäyte)


*Vapaavalintaiset aineopinnot 0-16 op:

Psychology of language 3 op (every second year, next time autumn 2016)
Introduction to Evolutionary Psychology 6 op
Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op
Sosiaalipsykologia II 4 op

*Opiskelija voi tehdä aineopintojen kokonaisuuden myös minimilaajuutta laajempana, mikäli hän haluaa suorittaa aineopintojen vapaavalintaisia kursseja. Siinä tapauksessa muut opinnot -kohta on laajudeltaan suppeampi, kunhan tutkintoon vaadittavat 180 op tulee täyteen.

Vapaasti valittaviin aineopintoihin voi käyttää myös esim. Åbo Akademissa, Avoimessa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa suoritettuja psykologian opintoja. Opintojen korvaavuudesta sovitaan psykologian opiskelijavaihdosta vastaavan opettajan tai psykologian opintoneuvojan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 25 op.

Ennen aineopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä kokonaismerkintä perusopintojen suorittamisesta. Poikkeuksena ovat ne pakolliset aineopintojen kurssit, joiden suositeltu suoritusaika on 1. opiskeluvuoden aikana.

Lisätiedot

Opiskelija voi tehdä aineopintojen kokonaisuuden myös minimilaajuutta laajempana, mikäli hän haluaa suorittaa aineopintojen vapaavalintaisia kursseja. Siinä tapauksessa muut opinnot -kohta on laajudeltaan suppeampi, kunhan tutkintoon vaadittavat 180 op tulee täyteen.

Saadakseen arvosanojen loppumerkinnän (perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op) opintosuoritusrekisteriin, opiskelijan on ilmoitettava valmiista arvosanasta opintotoimistoon, email: Minna.Varjonen[at]utu.fi (ilmoita valmistunut kokonaisuus ja opiskelijanumero).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologia, PsK (Psykologia)
avaa kaikki

Psykologian aineopinnot

Suoritettava 49–65 opintopistettä
PSYK3162 A.2.4. NEUROPSYKOLOGIA, 3 op
PSYK3285 A.4.2. PSYYKKISET HÄIRIÖT, 4–5 op
Psykologian ja logopedian laitos