Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Muut opinnot, 66–67 op

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Tieteenteon etiikka 3 op
Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op
(-yhdistetty aiemmin opetussuunnitelmassa olleet kurssit Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op ja Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op. Jos olet suorittanut jomman kumman (tai molemmat) näistä kursseista, sinun ei kuulu suorittaa tätä kurssia.)

Vapaasti valittavat opinnot 60-61 op
- pakollinen osuus: vähintään kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat kokonaisuudet
- vapaasti valittava osuus: ylimääräisiä psykologian aineopintoja, sivuaineopintoja, yhteisiä
opintoja, kieliopintoja ja/tai muita opintoja

Lisätiedot

Psykologiaa pääaineenaan opiskelevat suorittavat yhteensä 70 op vapaasti valittavia opintoja (60 op PsK-tutkinnon yhteydessä ja 10 op PsM-tutkinnon yhteydessä). Sivuaineiden tulee muodostua vähintään kahdesta (á 25 op) pääainetta tukevasta kokonaisuudesta. Jos muun tiedekunnan alin sivuaineopintokokonaisuus on pienempi kuin 25 op hyväksytään myös se. Opintoja voi tarpeen mukaan täydentää vapaasti valittavilla jaksoilla. Pakollisia sivuaineita ei ole. Sangen monet, myös oman tiedekunnan ulkopuoliset ja ulkomaisten korkeakoulujen opinnot soveltuvat hyvin psykologian tutkintoon sivuaineopinnoiksi opiskelijan suuntautumisesta riippuen. Tarkempia tietoja antavat neuvonta-assistentit ja tiedekuntien opintopäälliköt. Sivuaineopinnot on mielekästä ajoittaa siten, että yhden lukuvuoden kokonaisopintopistemäärä on 60 opintopistettä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologia, PsK (Psykologia)
avaa kaikki
Psykologian ja logopedian laitos