Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S.4.4.-S.4.5. MONIAMMATILLINEN KLINIKKAOPETUS, 14 op

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee psykologin asiakastyöhön liittyvät ammatilliset perusmenetelmät ja on saanut kokemusta moniammatillisesta työryhmätyöskentelystä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy lasten, nuorten ja aikuisten psykodiagnostiikan menetelmiin, sosiaaliseen tilannearviointiin, oppimisen, koulunkäynnin ja elämäntilanteiden ongelmien arviointiin ja asiakastyön vuorovaikutustaitoihin aidossa asiakastilanteessa. Klinikkaopetus toteutetaan yhdessä sosiaalityön ja logopedian kanssa.
14 opintopisteen kokonaisuus jakaantuu kahteen kurssiin; Klinikkakurssi I (7 op) keväällä ja Klinikkakurssi II (7 op) syksyllä. Molemmilla kursseilla on sama rakenne: orientaatiovaihe sisältää luentoja, harjoituksia sekä itsenäistä oheiskirjallisuuteen ja testeihin perehtymistä, kummankin kurssin tutkimusvaiheessa opiskelijat tutkivat pienryhmissä 1-2 asiakastapausta ja antavat palautteen asiakkaalle. Seminaarivaiheessa kukin ryhmä esittelee oman asiakastapauksensa. Pienryhmät saavat asiakastyöhön työnohjauksen. Molempien kurssien lopussa opiskelija analysoi kirjallisesti asiakastyön prosessia, omaa selviytymistään ja omia oppimistarpeitaan. Klinikka I kurssilla painopiste on asiakastilanteen arvioinnissa ja tutkimuksessa. Klinikka II kurssilla painopiste on enemmän interventiossa ja kuntoutuksessa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Psykologian ja logopedian laitos
avaa kaikki

S.4.4.-S.4.5. MONIAMMATILLINEN KLINIKKAOPETUS

PSYK3286 KLINIKKAKURSSI I, 7 op
PSYK3413 KLINIKKAKURSSI II, 7 op
Psykologian ja logopedian laitos