Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S.7. Valinnaiset syventävät opinnot, 24 op

Sisältö

S.7.1. KEHITYSPSYKOLOGIAN JATKUMO
S.7.2. KOGNITIIVISEN JA NEUROPSYKOLOGIAN JATKUMO
S.7.3. PERSOONALLISUUS- JA SOSIAALIPSYKOLOGIAN JATKUMO
S.7.4. KLIINISEN PSYKOLOGIAN JATKUMO
S.7.5. MENETELMÄOPINTOJEN JATKUMO


MUITA SYVENTÄVIÄ VALINNAISIA OPINTOJA
Erikoiskurssit (esim. lukuvuoden aikana järjestettävät Åbo Akademin tai vierailevien luennoitsijoiden kurssit, PSYK3133, PSYK3135, PSYK3278-3279, PSYK3225 Erikoiskurssi 1-5)
Pääaineopiskelijoilla on oikeus osallistua sovituissa puitteissa Åbo Akademin psykologian oppiaineen opetukseen (JOO-sopimus), lisätietoa opetuksesta: http://www.abo.fi/fakultet/Content/Topic/topic/undervisnprogrpsyk
Muita syventäviä valinnaisia opintoja pyritään järjestämään yhteistyössä muiden psykologian oppiaineiden kanssa. Opiskelijoille suositellaan tutustumista toisten yliopistojen psykologian oppiaineiden (mm. Psykonet) opetustarjontaan.


Edellytykset

Edeltävät opinnot: Psykologian perus- ja aineopinnot sekä mahdolliset kurssikohtaiset vaatimukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaan on 4. - 6. vuosikursseille luotu mahdollisuus laajempiin syventäviin opintoihin joillakin psykologian erityisaloilla, jolloin myös vaativien taitojen ja korkeatasoisen tiedon soveltamista voidaan harjoitella. Tutkintoon tulee sisältyä vähintään 24 opintopistettä vapaasti valittavia syventäviä opintoja. Kaikkia valinnaisia syventäviä kursseja ei kuitenkaan järjestetä joka vuosi. Vuorossa oleva kurssi toteutetaan, mikäli vähintään 5 opiskelijaa ilmoittautuu kurssille. Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Mahdollinen karsinta tehdään opintojen vaihe huomioiden psykologian opintojen perusteella. Halutessaan opiskelija voi valita tutkielmansa ja muiden opintojen sisältämien harjoitustöiden aiheet samalta erityisalalta.
Parhaan asiantuntemuksen varmistamiseksi opetusta järjestetään niiltä psykologian erityisaloilta, joille psykologian oppiaineen oma tutkimus ja opettajien asiantuntemus on suuntautunut: S.7.1. Kehityspsykologian jatkumo, S.7.2. Kognitiivisen ja neuropsykologian jatkumo, S.7.3. Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologian jatkumo, S.7.4. Kliinisen psykologian jatkumo sekä S.7.5. Menetelmäopintojen jatkumo.
Näiden erityisalojen syventäviä opintoja voidaan myös suorittaa vaihtelevin muodoin kuten projektityöskentelynä, kirjatenttinä tai esseinä. Suoritustavasta sovitaan erityisalan vastuullisen opettajan kanssa. Valinnaisena opintosuorituksena on mahdollista tehdä myös Wikipedia-projekti. Opiskelija voi yksin tai parityönä lisätä (tai päivittää) suomenkieliseen Wikipediaan psykologiaan liittyvän käsitteen tai ilmiön. Asiasta kiinnostunut opiskelija ottaa siinä tapauksessa yhteyttä kyseistä psykologian alaa tuntevaan opettajaan, joka toimii projektin ohjaajana. Opintopisteet sovitaan tapauskohtaisesti. Vaihtelevin muodoin suoritettavat valinnaiset syventävät opinnot viedään opintorekisteriin koodeilla PSYK3272-PSYK3275 ERIKOISALA.

Vastuuhenkilöt:
Paula Salo (S.7.1. Kehityspsykologian jatkumo)
Raymond Bertram ja Heikki Hämäläinen (S.7.2. Kognitiivisen ja neuropsykologian jatkumo)
Ari Kaukiainen ja Paula Salo (S.7.3. Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologian jatkumo)
Ari Kaukiainen (S.7.4. Kliinisen psykologian jatkumo)
Johanna Kaakinen (S.7.5. Menetelmäopintojen jatkumo)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologia, PsM (Psykologia)
avaa kaikki
Psykologian ja logopedian laitos