Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3425 S.8. Pro gradu -tutkielman tekeminen, 47 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii hyvät valmiudet tieteellisessä tiedonhankinnassa sekä kirjoittamisessa. Hän perehtyy syvällisesti johonkin psykologian erityiskysymykseen. Tutkielman aihepiiriin tutustumista onkin hyvä tukea valinnaisten syventävien opintojen erikoistumislinjalla. Tutkielmien aiheet liittyvät läheisesti tutkielman ohjaajien tutkimushankkeisiin tai niiden aihepiiriin. Tällä tavoin opiskelija voi saada parhaan tuen työlleen ja hyödyllisiä kokemuksia tutkimusryhmän toiminnasta. Opiskelija voi valita myös oman aiheen saatuaan ohjaajalta siihen suostumuksen, vaikka näin opiskelija jää vaille varsinaista tutkimusryhmäkokemusta.

Sisältö

S.8.1. GRADUSEMINAARI (P)
S.8.2. PRO GRADU -TUTKIELMA (P)

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Lisätiedot

Tutkielmaa tehdessään opiskelija osallistuu seminaariin, jonne tuloa suositellaan neljännen lukuvuoden syksyllä. Tutkielman aihepiiristä on syytä tulla neuvottelemaan ohjaajan kanssa jo aiemmin ja allekirjoittaa sopimus tutkielman tekemisestä ohjaajan kanssa ennen seminaarin aloittamista tai seminaarin alussa. Seminaaria käydään kunnes tutkielma on valmis, kuitenkin enintään kolme lukukautta.

Pro gradu tutkielman kirjoittaminen englannin kielellä edellyttää ohjaajan suostumusta sekä Academic Writing Skills -kurssin suorittamista.

Tutkielma on laajin yhtenäinen ja itsenäisin työsuoritus, jonka opiskelija kohtaa opintojensa aikana. Varaamalla riittävästi aikaa ja valitsemalla mahdollisimman vähän muuta opiskeltavaa samaan aikaan, etenee tutkielman teko tehokkaimmin.

Tutkielmaa koskevat yksityiskohtaiset ohjeet ovat saatavisssa oppiaineen www-sivuilta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/psykologia/opiskelu/graduinfo/Sivut/

Kuuluu kokonaisuuksiin

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologia, PsM (Psykologia)
avaa kaikki

S.8. Pro gradu -tutkielman tekeminen

Psykologian ja logopedian laitos