Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK4003 Psykologian aineopinnot (sivuaineopiskelijoille), 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.

Sisältö

6. KEHITYSPSYKOLOGIA II 4 op
7. KOGNITIIVISET PROSESSIT 4 op
8. COGNITIVE NEUROSCIENCE 5 op
9. SOCIAL PSYCHOLOGY I 5 op
10. PERSOONALLISUUSPSYKOLOGIA II 3 op
11. PSYYKKISET HÄIRIÖT 4 op
12. PSYKOLOGIAN HISTORIA 4 op
VALINNAISET JAKSOT
Valitse 1-2 jaksoa seuraavista (yhteensä vähintään 6 op):
13. TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA 3 op
14. PSYCHOLOGY OF LANGUAGE 3 op (every second year, next autumn 2016)
15. INTRODUCTION TO EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY 6 op
16. SOSIAALIPSYKOLOGIA II 4 op
17. CONSCIOUSNESS AND BRAIN 5 op
18. AFFECTIVE NEUROSCINECE 3 op

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Cognitive neuroscience -kurssin (5 op) tilalla opetussuunnitelmassa aiemmin olleen Kognitiivinen neurotiede -kurssin (4 op), tekevät valinnaisia jaksoja 7 op, että aineopintojen 35 op tulee täyteen.

Valinnaisiin jaksoihin voi käyttää myös esim. avoimessa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa suoritettuja psykologian opintoja. Opintojen korvaavuudesta sovitaan opiskelijavaihdosta vastaavan opettajan tai psykologian opintoneuvojan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 25 op.

Ennen aineopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä kokonaismerkintä perusopintojen suorittamisesta vähintään hyvin tiedoin. Ilmoita valmistunut opintokokonaisuus yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon Minna Varjoselle, e-mail opintosihteerit-yht@utu.fi tai 050 431 5209.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat tulevat voimaan elokuun alusta lukien. Jos opiskelija on suorittanut osan opintokokonaisuudesta edellisenä lukuvuonna voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti, hänellä on oikeus suorittaa se loppuun vanhoilla vaatimuksilla vielä lokakuun loppuun mennessä. Keskeneräisen opintokokonaisuuden loppuun suorittamisesta tulee neuvotella psykologian opintoneuvojan kanssa, mikäli vaatimukset ovat olennaisesti muuttuneet opiskelun aikana.

Kukin numeroitu kohta arvostellaan ja suoritetaan omana kokonaisuutenaan. Suoritusjärjestys on vapaa, ellei erikseen ole toisin mainittu.

Perus- (25 op) ja aineopintojen (35 op) valmistumisesta opiskelijan on tehtävä ilmoitus yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon, Minna Varjonen, e-mail opintosihteerit-yht@utu.fi tai 050 431 5209.

Perusopintojen opetussuunnitelma on sama kuin pääaineopiskelijoilla.

avaa kaikki

Psykologian aineopinnot (sivuaineopiskelijoille)

PSYK3285 A.4.2. PSYYKKISET HÄIRIÖT, 4–5 op
Psykologian ja logopedian laitos