Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO1000 Logopedian perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Logopedian perusopinnoissa perehdytään logopediaan tieteenalana painottaen neurokognitiivista näkökulmaa. Opiskelija oppii ymmärtämään kommunikaatiohäiriöihin liittyviä anatomis-fysiologisia peruskäsitteitä ja toimintoja. Hän ymmärtää, miten kieli, puhe ja kommunikointi kehittyvät elämänkaaren aikana. Opiskelija kartuttaa tietämystään kaksi- ja monikielisyydestä. Hän saa tiedot normaalista äänentuotosta, äänenlaadun erilaisista ominaisuuksista ja niiden mittaamisesta. Metodiopinnoissa syvennytään logopediseen tutkimukseen ja saadaan perusvalmiudet tieteelliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Sisältö

P1. Logopedian perusteet 3 op
P2. Anatomia ja fysiologia logopediassa 2 op
P3. Kieli ja elämänkaari I 3 op
P4. Kieli ja elämänkaari II 6 op
P5. Kaksi- ja monikielisyys 3 op
P6. Äänentuotto ja äänenlaatu 3 op
P7. Logopedian metodiopinnot I 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

-Logopedian perusopinnot ovat avoimet Turun yliopiston psykologian ja fonetiikan pääaineopiskelijoille
-Muiden aineiden opiskelijoille järjestetään sivuainevalintakoe elokuussa
-Sivuaineopiskelijoiden on sovittava kurssin suoritustapa kurssista vastaavan opettajan kanssa kursseissa Logopedian metodiopinnot I sekä Äänentuotto ja äänenlaatu

Kuuluu kokonaisuuksiin

Psykologian ja logopedian laitos
Logopedia, HuK (Logopedia)
avaa kaikki
Psykologian ja logopedian laitos