Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta » Psykologian ja logopedian laitos » Logopedian perusopinnot
LOGO1000 Logopedian perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Logopedian perusopinnoissa perehdytään logopediaan tieteenalana painottaen neurokognitiivista näkökulmaa. Opiskelija oppii ymmärtämään kommunikaatiohäiriöihin liittyviä anatomis-fysiologisia peruskäsitteitä ja toimintoja. Hän ymmärtää, miten kieli, puhe ja kommunikointi kehittyvät elämänkaaren aikana. Opiskelija kartuttaa tietämystään kaksi- ja monikielisyydestä. Hän saa tiedot normaalista äänentuotosta, äänenlaadun erilaisista ominaisuuksista ja niiden mittaamisesta. Metodiopinnoissa syvennytään logopediseen tutkimukseen ja saadaan perusvalmiudet tieteelliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Sisältö

P1. Logopedian perusteet 3 op
P2. Anatomia ja fysiologia logopediassa 2 op
P3. Kieli ja elämänkaari I 3 op
P4. Kieli ja elämänkaari II 6 op
P5. Kaksi- ja monikielisyys 3 op
P6. Äänentuotto ja äänenlaatu 3 op
P7. Logopedian metodiopinnot I 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

-Logopedian perusopinnot ovat avoimet Turun yliopiston psykologian ja fonetiikan pääaineopiskelijoille
-Muiden aineiden opiskelijoille järjestetään sivuainevalintakoe elokuussa
-Sivuaineopiskelijoiden on sovittava kurssin suoritustapa kurssista vastaavan opettajan kanssa kursseissa Logopedian metodiopinnot I sekä Äänentuotto ja äänenlaatu

Kuuluu kokonaisuuksiin

Psykologian ja logopedian laitos
Logopedia, HuK (Logopedia)
avaa kaikki
Psykologian ja logopedian laitos