Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3001 Pro gradu -tutkielma (Filosofian maisteri), 47 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii hyvät valmiudet tieteellisessä tiedonhankinnassa sekä kirjoittamisessa. Hän perehtyy syvällisesti johonkin psykologian erityiskysymykseen. Tutkielman aihepiiriin tutustumista onkin hyvä tukea valinnaisten syventävien opintojen erikoistumislinjalla. Tutkielmien aiheet liittyvät läheisesti tutkielman ohjaajien tutkimushankkeisiin tai niiden aihepiiriin. Tällä tavoin opiskelija voi saada parhaan tuen työlleen ja hyödyllisiä kokemuksia tutkimusryhmän toiminnasta. Opiskelija voi valita omankin aiheen saatuaan ohjaajalta siihen suostumuksen, vaikka näin opiskelija jääkin vaille varsinaista tutkimusryhmäkokemusta.

Sisältö

Graduseminaari, Pro gradu -tutkielma

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologia, FM (Psykologia)
avaa kaikki

Pro gradu -tutkielma (Filosofian maisteri)

Psykologian ja logopedian laitos