Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2000 Logopedian aineopinnot, 87 op

Osaamistavoitteet

Logopedian aineopinnoissa perehdytään sekä teoreettisesti että kliinisten opintojen avulla erilaisiin kielen, puheen, äänen, kommunikoinnin ja nielemisen häiriöihin sekä niiden logopediseen arviointiin ja kuntoutukseen. Lisäksi opiskelija saa perusvalmiudet tutkimusaineiston keruuseen ja analysointiin sekä oppii tuottamaan tieteellistä tekstiä. Perusopintojen tulee olla suoritettuna ennen aineopintoihin siirtymistä.

Sisältö

A1. Logopedinen diagnostiikka ja kuntoutus 42 op
A2. Metodiopinnot II 15 op
A3. Kandidaatintutkielma 10 op
A4. Logopedian kliiniset opinnot 20 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Psykologian ja logopedian laitos
Logopedia, HuK (Logopedia)
avaa kaikki

Logopedian aineopinnot

LOGO2333 A3. Kandidaatintutkielma, 10 op
Psykologian ja logopedian laitos