Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Psykologian alan jatko-opinnot

Sisältö

Psykologian alan tieteellisiä jatkotutkintoja ovat psykologian lisensiaatin, psykologian tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Jatko-opintoja voi harjoittaa joko päätoimisena tutkijana tai työn ohella. Kaikki TY:n tohtoriopiskelijat kuuluvat Turun yliopiston tutkijakouluun (UTUGS) ja sen johonkin tohtoriohjelmaan.

Psykologia on mukana yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan omassa yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmassa sekä Turun yliopiston kliinisessä tohtoriohjelmassa (TKT, lääketieteellinen tiedekunta).

Psykologian lisensiaatin tutkinto voidaan suorittaa myös erikoispsykologikoulutuksena seuraavilla aloilla: kehitys- ja kasvatuspsykologia, neuropsykologia, psykoterapia, terveyspsykologia sekä työ- ja organisaatiopsykologia. Psykologian erikoistumiskoulutus järjestetään maan kuuden psykologian laitoksen/oppiaineen välisenä Psykonet-yhteistyönä. Lisensiaattimuotoiseen erikoispsykologikoulutukseen ei voi enää hakea. Erikoispsykologikoulutus järjestetään nykyään maksullisena erikoistumiskoulutuksena. Lisätietoja Psykonetin sivuilta: http://www.psykonet.fi/Erikoispsykologikoulutus

Kaikki tiedot jatko-opinnoista löytyvät Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja tohtoriopinnoista tiedekunnan, tiedekunnan tohtoriohjelman sekä UTUGS:n www-sivuilta. http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/jatko-opiskelu/Sivut/home.aspx

avaa kaikki
Department of Psychology and Speech-Language Pathology
Psychology
Speech-Language Pathology