Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YTDK1000 Kieli- ja viestintäopinnot, 16 op

Osaamistavoitteet

Saavuttaa tutkintoasetuksen (A 794/2004) mukainen tutkintoon kuuluva riittävä viestintä- ja kielitaito

Sisältö

PAKOLLISET OPINNOT KANDIDAATIN TUTKINNOSSA

KISU3221 Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
KIPV3231 Puheviestinnän perusteet 2 op
KISU2223 Opinnäytteen kielen käytön ohjaus 1 op
KIRU2221 ja KIRU2241 Toinen kotimainen kieli 5 op
Vieras kieli 6 op

Vieraan kielen pakollisilla opinnoilla tarkoitetaan B1-B2 -tasoisia kursseja (HUOM, pelkkä B1-taso ei vielä riitä). Niitä voi suorittaa yhdestä tai useammasta kielestä. Opiskelija voi osoittaa tutkintovaatimusten mukaisen vieraan kielen taidon vaihtoehtoisesti englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kielessä. Vieraan kielen opintojen tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat hyvän akateemisen ja työelämässä tarvittavan kielitaidon. Vieraan kielen opinnot koostuvat tekstin ymmärtämisestä tai muusta kirjallisesta osuudesta sekä suullisesta osuudesta.

Englannin kielessä kirjallisen ja suullisen taidon osuudet on integroituna kielikeskuksen opetuksessa.

Lukuvuonna 2014-2015 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet: jos suoritat kandidaatin tutkinnon vieraana kielenä englannin, siinä pakollisia ovat kurssit Academic and Professional Skills for Social Sciences I ja II (KIEN2262 ja KIEN2263, yhteensä 6 op).

Ennen lukuvuotta 2014 opintonsa aloittaneet: Jos olet suorittanut ennen vuotta 2014 englannin kielen tekstin ymmärtämisen kurssin, tulee sen lisäksi suorittaa jokin englannin kielen suullisen taidon kurssi (esim. English Group Discussion Skills, Negotiation Skills and Meetings, English for Working Life, Intercultural Communication tai Discussing Society).

ENGLANNINKIELISEN TUTKIELMAN TEKIJÖILLE PAKOLLINEN
KIEN2024 English: Academic Writing Skills

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kaikki kielikeskuksen järjestämät kotimaisten ja vieraiden kielten kurssit.

KIELIOPINTOJEN KORVAAMINEN
Suomen kielen ja puheviestinnän korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot.

Opinnäytteen kielen käytön ohjauksen kurssista voi saada korvaavuuden seuraavilla suorituksilla:
- korkeakoulututkinto
- kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma (tai vastaava)
- vastaava TY:n kielikeskuksen opintojakso (HUOM. kirjallisen viestinnän kurssit eivät käy)
- vastaava suomen kielen opettajan järjestämä tieteellisen kirjoittamisen opintojakso toisessa yliopistossa. Edellytyksenä on, että kurssilla on käsitelty omaa tutkielmaa.

Toisen kotimaisen kielen korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot edellyttäen, että suorituksesta on arvosteltu erikseen kirjallinen ja suullinen kielitaito. Muussa tapauksessa korvaavuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Vieraan kielen korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot tai yliopistossa suoritetut perusopinnot ao. kielestä. Opinnot voi suorittaa myös vapauttavilla kokeilla, joihin saa osallistua vain kerran (englannin kielessä portfoliolla, ks. englannin kielen kurssien opinto-opastiedot).

* Ennen vuotta 2013 opintonsa aloittaneet voivat korvata vieraan kielen tekstin ymmärtämisen kurssin (4 op) ylioppilaskokeen A-kielen laudatur tai eximia cum laude approbatur -arvosanalla, IB -tutkinnolla (englanti), EB-tutkinnolla (ranska, saksa tai englanti) tai RP-tutkintolla (saksa).

ks. myös: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/hyvaksilukeminen/Sivut/home.aspx

Lisätiedot

Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista kielikeskuksen opinto-oppaassa.

https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm#Q

http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/kieliopinnot/Sivut/home.aspx

http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/hyvaksilukeminen/Sivut/home.aspx

Kuuluu kokonaisuuksiin

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Yleinen valtio-oppi, VTK (Valtio-oppi)
Psykologian ja logopedian laitos
Psykologia, PsK (Psykologia)
Psykologian ja logopedian laitos
Logopedia, HuK (Logopedia)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalipolitiikka, VTK, 2016-2017 (Sosiaalipolitiikka)
Sosiaalitieteiden laitos
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Poliittinen historia, VTK (Poliittinen historia)
Sosiaalitieteiden laitos
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Filosofia, VTK (Filosofia)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteet, VTK 2017-2018 (Sosiaalitieteet)
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Tieteelliset jatkotutkinnot, yht.
Finnish-Nordic Society and Culture