Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Oikeustieteelliset opinnot

Sisältö

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa oikeustieteellisessä tiedekunnassa mm. hallinto-oikeutta, kansainvälistä oikeutta, valtiosääntöoikeutta ja oikeussosiologiaa ja kriminologiaa.

Johdatus oikeustieteeseen -kurssi on edellytyksenä muiden oikeustieteellisten opintojen suorittamiselle. Kurssille ei tarvitse ennakkoilmoittautua tai hakea sivuaineoikeutta.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja varten hyväksytyt oikeustieteellisten opintojen opetussuunnitelmat:

YTDK0024 Johdatus oikeustieteeseen 5 op
- Kurssi on edellytyksenä muiden oikeustieteellisten opintojen suorittamiselle. Kurssin lisäksi suoritettu vähintään yksi opintojakso joltain oikeudenalalta riittää sivuainekokonaisuudeksi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkinnoissa. Johdatus oikeustieteeseen kurssin voi sisällyttää vain yhteen sivuainekokonaisuuteen.

Oikeudenalat, joilla voi suorittaa sivuainekokonaisuuden:
Hallinto-oikeus 7 - 25 op (ONOM1008, OIKU5002, OIKU5003)
Kansainvälinen oikeus 6 - 24 op (ONOM1007, OIKU5005, OIKU5006)
Valtiosääntöoikeus 7 - 25 op (ONOM1006, OIKU5011, OIKU5012)
Oikeussosiologia ja kriminologia 6 op (ONOM1013)

Lisätiedot

Opetussuunnitelmassa esitettyjen vaatimusten lisäksi opiskelijan on syytä ottaa huomioon, että kuulusteluun valmistautumisen kannalta on kirjallisuusvaatimusten ja opetuksen ohella erittäin tärkeä merkitys myös säädösluetteloon kuuluvilla säädöksillä, jotka liittyvät opintojaksolla käsiteltyihin asioihin.

Luennot ja harjoitukset ovat voimassa siihen saakka, kunnes kulloinkin kyseessä oleva opetus alkaa uudelleen.

--

Opinto-oikeutta oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämille opintojaksoille haetaan oikeustieteellisen tiedekunnan kansliasta sen jälkeen, kun Johdatus oikeustieteeseen -kurssi on suoritettu. Huomioi sivuainehakujen aikataulu!

ks. oikeustieteellisen tiedekunnan intran ohjeistus sivuaineopiskeluun: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/law/studying/perustutkinto-opiskelu/Sivut/Sivuaineopiskelu-oikeustieteellisess%C3%A4-tiedekunnassa.aspx

Lisätietoa:
Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Oikeustieteen opinnoista tulee lopuksi hakea kokonaisuusmerkintä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kansliasta, ks. intra: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/lomakkeet/Sivut/default.aspx

avaa kaikki
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Tieteelliset jatkotutkinnot, yht.
Finnish-Nordic Society and Culture