Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YTDK1007 Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena tai yhteiskuntaoppi 1. opetettavana aineena.

Sisältö

Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena

1) Valtio-opin (VALT1058), kansantaloustieteen (TALB1001) tai taloustieteen perusopinnot 25 op

2) Jos perusopinnot valtio-opista:
- taloustieteen perusteet 6 op (KT040005)
Jos perusopinnot kansantalous- tai taloustieteestä:
- Johdatus politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimukseen 5op (POLT0000) ja
- Politiikan teoria 4 op (VALT1523)

3) Suomalainen yhteiskunta 5 op (SOST0002)

4) Johdatus oikeustieteeseen 5 op (YTDK0024)

5) Muut opinnot

Jos perusopinnot valtio-opista vähintään 19 op yhdestä tai useammasta vaihtoehdoista /
Jos perusopinnot kansantaloustieteestä tai taloustieteestä vähintään 16 op yhdestä tai useammasta vaihtoehdosta:

Sosiaalitieteet
Sosiaalipolitiikka
Sosiaalityö
Sosiologia
Taloussosiologia
Kansantaloustiede
Valtio-oppi
Finnish and Nordic Society and Culture
History and Politics of European Integration
Aasia -opinnot
Monikulttuurisuus
Filosofia: oikeusfilosofia (FILY1416), yhteiskuntafilosofia (FILY1310)
Kehitysmaatutkimus
Ympäristötiede
Mediatutkimus
Kaupunkitutkimus

Jos valtio-opin perusopintokokonaisuus on suoritettu suppeampana kuin 25 op, tulee näitä muita opintoja suorittaa täydennykseksi sen verran, että yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot ovat yhteensä 60 op.

Yhteiskuntaoppi 1. opetettavana aineena

60 opintopisteen laajuiset yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot + syventävät opinnot valtio-opista, kansantaloustieteestä, sosiaalipolitiikasta, sosiologiasta tai taloussosiologiasta.

Lisätiedot

Yhteiskuntaopin opetettavan aineen kokonaisuuden loppumerkintää haetaan lomakkeella, jota voi tulostaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan intrasta tai noutaa opintotoimiston edustan lomakelaatikosta. Lomake palautetaan tiedekunnan opintotoimistoon.

ks. https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/lomakkeet/Sivut/default.aspx

Jos suoritat kokonaisuuden maisteriksi valmistumisen jälkeen, ja tarvitset vastaavuustodistuksen tästä opetettavasta aineesta, lue ohje verkkosivulta:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/opettajaksi/Sivut/vastaavuustodistukset.aspx

Kouluttautumisesta opettajaksi, ks. intra: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/Sivut/opettajaksi.aspx

avaa kaikki

Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot

TALB1001 Taloustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Suoritettava kaikki neljä sisältyvää opintojaksoa. Jos olet jo suorittanut vanhojen vaatimusten mukaisia perusopintoja, tulee kokonaisuus täydentää nykyisillä kursseilla siten, että laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Jos tästä huolimatta opintopisteet jäävät vajaaksi, ota yhteyttä taloustieteen laitokseen.
VALT1523 A1 POLITIIKAN TEORIA, 4 op
YTDK0024 Johdatus oikeustieteeseen, 2–5 op
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Tieteelliset jatkotutkinnot, yht.
Finnish-Nordic Society and Culture