Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI0002 Sosiologian aineopinnot, pääaineopiskelijat, 2016-2017, 50 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kehittyneet tiedot sosiologian teoriasta ja metodologiasta sekä ymmärrys yhteiskunnan rakentumisesta ja yhteiskunnallisesta toiminnasta. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkitsemiseen ja selittämiseen.

Sisältö

A.1 SOSIOLOGIAN ERITYISALAOPINNOT (6 OP)
A.2 SOSIOLOGIAN TEORIAT (5 OP)
A.3 KVANTITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT (8 OP)
A.4 LAADULLISET TUTKIMUSMENETELMÄT (8 OP)
A.5 TUTKIMUSOSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN JA SOVELTAMINEN (13 OP)
A.6 KANDIDAATIN SEMINAARI JA TUTKIELMA (10 OP)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Ennen aineopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä kokonaisuusmerkintä perusopintojen suorittamisesta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet