Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI0003 Sosiologian syventävät opinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Syventävillä opinnoilla on sosiologiassa seuraavat tavoitteet: teoreettisen tiedon syventäminen, johonkin sosiologian erityisalaan perehtyminen, menetelmäosaamisen syventäminen ja tieteellisen työn edellyttämän kypsyyden saavuttaminen. Valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen sosiologia pääaineena antaa valmiudet työskentelyyn sosiologista ammattitaitoa vaativissa tehtävissä sekä myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Sisältö

SOSIOLOGIAN YHTEISET SYVENTÄVÄT OPINNOT (+PRO GRADU 40 OP) 38 OP

VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT OPINNOT 12 OP

Syventävissä opinnoissa painotetaan sosiologian teorioita ja tutkimuskäytäntöjä ja keskitytään pro gradu -tutkielman suunnitteluun ja kirjoittamiseen. Tutkimusalojen ja menetelmien opinnoissa on runsaasti valinnanvaraa, millä tuetaan opiskelijan omaa pro gradu -tutkielman tekoa. Tutkielman aihetta mietittäessä opiskelijan on suositeltavaa tutustua oppiaineessa käynnissä olevaan tutkimukseen ja tutkimushankkeisiin. Pro gradu -tutkielman valmistumisen kannalta on tärkeää, että opiskelija on aktiivisessa yhteydessä ohjaajaansa koko tutkielman kirjoittamisen ajan. Syventävien opintojen vastuuhenkilöinä ja tutkielman ohjaajina toimivat oppiaineen professorit opintolinjoittain. Tutkimusseminaareissa edellytetään aktiivista osallistumista seminaareihin, seminaariesitysten laatimista ja opponenttina toimimista. Tutkimusseminaarit edellyttävät tiivistä työskentelyä ja niihin on varattava riittävästi aikaa. Tutkielman aiheen hyväksyy tutkimusseminaarien ohjaaja. Syventäviin opintoihin sisältyvän työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija sosiologian alan käytännön työtehtäviin. Suoritustapana on kolme kuukautta kestävä työharjoittelu sekä osallistuminen harjoitteluseminaariin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Suoritettu kandidaatin tutkinto.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet