Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A.3 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastollisen päättelyn perusteet, osaa analysoida aineistoja kuvailevilla ja yksinkertaisilla selittävillä menetelmillä sekä kykenee lukemaan kvantitatiivisia tutkimuksia. Lisäksi opintojakson käytyään opiskelijalla on riittävät taidot vaativampien tilastollisten menetelmien opiskeluun.

Sisältö

Opintojakso syventää ja laajentaa Tilastotieteen perusteet soveltajille -kurssilla opittuja taitoja. Opintojakso jakautuu kahteen kurssiin, joista ensimmäisellä (osa 1) käsitellään tilastollista päättelyä sekä aineistojen ja muuttujien kuvailua. Jälkimmäisellä (osa 2) opitaan tekemään ja lukemaan erilaisia kvantitatiivisia perusanalyyseja (ristiintaulukointi, lineaarinen regressioanalyysi) sekä syvennetään ymmärrystä siitä, mitä erilaisilla analyysimenetelmillä voidaan ja ei voida tehdä. Opintojakso sisältää luentoja ja ohjattuja harjoituksia. Harjoituksissa käytetään Stata-ohjelmistoa

Lisätiedot

Opintojakson A.3. Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät voi suorittaa myös osallistumalla sosiaalipolitiikan aineopintojen menetelmäkursseille A.4.2 Kuvailevat tilastomenetelmät sosiaalitieteilijöille ja A.4.3 Sosiaalitilastollinen tutkimus (yht. 8 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki

A.3 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet