Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1000 Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus, 2016-2017, 25–35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa näkökulmia kaupunkitutkimuksen tutkimusaiheisiin sekä perehdyttää tutkimusalueen käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Tavoitteena on myös oppia seuraamaan alalla tehtävää monitieteistä tutkimusta, arvioimaan sitä kriittisesti sekä kehittämään uusia näkökulmia suomalaiseen kaupunkitutkimukseen. Opintokokonaisuus antaa valmiudet suuntautua kaupunkitutkimukseen eri oppiaineissa.

Sisältö

PAKOLLISEN OPINNOT
XSTL1001 Johdatus kaupunkitutkimukseen 2 op, sl, Sampo Ruoppila
XSTL1002 Teemaseminaari 4 op, kl, Sampo Ruoppila

VALINNAISET OPINNOT
Vähintään kaksi seuraavista, yhteensä vähintään 7 op (perusopintoja)
SOSI9853 Kaupunkisosiologia 3 op, sl, Hannu Ruonavaara
MAAN6230 Kaupunkimaantiede 3 op sl, periodi 1, Hille Koskela
TM4 Geographies of Firms and Industries 6 op, sl, Päivi Oinas
TMXYZ TMX Yritysten ja toimialojen maantiede 5 op
HERI0301 Urban History and Heritage: A Baltic Perspective 5-10 op, Hannu Salmi (Arranged every second year)
370000.1 Grundkurs i offentlig förvaltning: demokrati och förvaltning 5 op, Sari Pikkala
370000.2 Förvaltning, stat och samhälle i Finland 5 op, Siv Sandberg
370004.0 Kommunalpolitik I (5op) Linnéa Henriksson
370003.0 Politics and Administration in Finland 5 op, Grönholm ja Isaksson (vaihtoehtoinen / alternative to 370000.2)
XSTL1022 Muut kaupunkitutkimuksen opinnot I 1-10op*

Vähintään kolme seuraavista, yhteensä vähintään 12 op (aine- ja syventäviä opintoja)
SOSI0303 Naapuriyhteisöjen sosiologia 3 op, Hannu Ruonavaara
SOSI0304 Asuntopolitiikan perusteet 3 op
POLH1082 Kaupunkihistoria / Urban history 4 op (kirjatentti / book exam)
MAAN7842 Urbaani turvallisuuspolitiikka 5 op, kl. periodi 3, Hille Koskela
MAAN7641 Kaupunkiuudistukset ja paikkamarkkinointi 5op, kl. periodi 4, Jani Vuolteenaho
KANS1142 A2 Arjen kaupunki 2op, sl. periodi 2, Timo J. Virtanen
TM42 / TM062065 Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu Suomessa Alue- ja yhdyskuntasuunnittelu Suomessa 6 op,
TMS47 Perspectives to the Finnish Innovation System 6 op, Päivi Oinas (Arranged every second year)
TMS48 Innovation, clusters and regional development 6 op, Päivi Oinas (Arranged every second year)
EAST0004 Chinese society and urbanisation 5 op, spring 2017, Outi Luova
370104.0 Kommunalpolitik II 5 op, Linnéa Henriksson
370156.0 Lokal miljöpolitik 10 op, Marko Joas
370187.0 Demokratiska innovationer 5 op, Marko Joas
370189.0 Project Society 5op, Sam Grönholm / Marko Joas
XSTL1023 Muut kaupunkitutkimuksen opinnot II 1-10 op*

*Voi sisältää opinto-oppaan painamisen jälkeen sisällytettyjä Turun yliopiston kursseja (tarkista tieto opetustarjonnasta nettiopsusta tai kaupunkitutkimuksen verkkosivulta) tai muualla, esimerkiksi Erasmus-vaihdossa suoritettuja kaupunkitutkimuksen opintoja. Vaihdossa suoritettavien kurssien hyväksyttävyys on hyvä tarkistaa opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä etukäteen.
Opiskelijoita kehotetaan tarkistamaan yksittäisiin kursseihin liittyvät mahdolliset suositellut edeltävät opinnot ja ilmoittautumiskäytännöt kunkin kurssin kohdalta ao. opinto-oppaasta.

Monitieteisestä opintokokonaisuudesta vastaavat sosiaalitieteiden, maantieteen ja geologian, sekä historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokset, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, kauppakorkeakoulun talousmaantieteen yksikkö ja Åbo Akademin julkishallinnon laitos. Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus toteuttaa Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistä kaupunkitutkimusohjelmaa.

On suositeltavaa, että opintokokonaisuuden aloittava opiskelija on jo suorittanut pääaineessaan vähintään ensimmäisen vuoden opinnot.

Kokonaisuudesta vastaava opettaja: Sampo Ruoppila, sosiaalitieteiden laitos
Tiedustelut: Tiedekunnan opintopäällikkö


Lisätiedot

Sosiaalitieteiden, mantieteiden ja geologian sekä historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksien, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen, kauppakorkeakoulun taloustieteen yksikön ja Åbo Akademin julkishallinnon laitoksen kurssien tarkat, ajantasaiset tiedot löytyvät asianomaisen tiedekunnan kyseessä olevan laitoksen verkkosivuilta.


avaa kaikki

Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus, 2016-2017

Suoritettava 25–35 opintopistettä
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet