XSLT1003 Monikulttuurisuus, 2016-2017, 25–50 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on;
- antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä;
- perehdyttää etnisyyteen, etnisen identiteetin perusteisiin, etnisten konfliktien ja rasismin selityksiin;
- perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan, teorioihin ja poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin sekä globaaleihin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin;
- tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Sisältö

Vähintään 25 op:n ja enintään 50 op:n laajuinen opintokokonaisuus on tarkoitettu sijoitettavaksi opintojen keskivaiheille, jolloin opiskelija on jo suorittanut pääaineessaan 1-3 vuoden opinnot. Opintokokonaisuus koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja valinnaisista kursseista. Tarkemmat tiedot opintojaksojen aikatauluista löytyvät sähköisestä opetusohjelmasta.

PAKOLLISET OPINNOT (16 op):
Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op sl
Siirtolaisuus 5 op sl
Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op kl

VALINNAISET OPINNOT (9-34 op):
Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op sl
Monikulttuurisuuden filosofia 3 op kl
Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op sl/kl
Monikielisyys 3 op sl/kl
Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op sl/kl
Romanit etnisenä vähemmistönä Euroopassa 3-5 op kl
Rasismin historia 3-5 op, kl
Näkökulmia monikulttuurisuuden historiaan 3-5 op, kl
Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op, sl/kl
Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op, kl
Valinnaisia opintoja monikulttuurisuudesta 3-10 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Opinnot soveltuvat opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka tulevassa ammatissaan työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Lisätiedot

Kokonaisuuden vastuuopettaja: Merja Anis (merja.anis@utu.fi), sosiaalitieteiden laitos. Opintokokonaisuuden kokonaisuusmerkinnän saa opintosihteeri Ulrika Nordblomilta (ulrnor@utu.fi).

avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet