Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teoreettinen fysiikka, 25 op

Osaamistavoitteet

Teoreettisen fysiikan erikoistumisalan opinnoissa laajennetaan yhteisissä aineopinnoissa opittuja fysiikan teorioita. Erityisesti opiskelija oppii modernin fysiikan perusteita ja yleisen suhteellisuusteorian sekä kvanttimekaniikan tärkeimmät sovellukset. Hän hallitsee myös perusteorioitten ymmärtämisessä vaadittavaa matematiikkaa ja osaa mallintaa fysikaalisia systeemejä.

Edellytykset

Opintojen menestyksekäs suorittaminen edellyttää, että opiskelija on käynyt matematiikan sivuaineopintoina kurssit Differentiaaliyhtälöt ja Vektorilaskenta (entinen Usean muuttujan funktiot I ja II)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
avaa kaikki

Teoreettinen fysiikka

TFYS6008 Kvanttikokeet, 4 op
TFYS6004 Kvanttimekaniikka II, 9 op
TFYS6009 Suhteellisuusteoria II, 4 op
TFYS6010 Sähködynamiikka, 4 op
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet