Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL3002 SYVENTÄVÄT OPINNOT, tutkijan opintopolku, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Tutkijan opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden tutkijoita. Tutkijavalmiuksia pyritään kehittämään niin kielitieteen kuin kirjallisuuden ja kulttuurinkin alan tutkijoille. Opiskelija oppii kieliaineiden tutkijalta vaadittavia tietoja ja taitoja sekä osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän kehittää sekä yleisiä valmiuksiaan tutkijaksi että tiettyjen tutkimuksen linjojen vaatimia erityisiä valmiuksia.

Sisältö

Yleiset tutkijantaidot, erilaiset teoriat ja metodit, projektityön harjoittelu ja suunnittelu. Tutkijan opintopolun opinnot voi koostaa niin oman pääaineen kuin muidenkin kieliaineiden tälle opintopolulle tarjoamista opinnoista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edellytyksenä syventävien opintojen suorittamiselle on vähintään hyvät tiedot aineopinnoista. On suositeltavaa, että aineopinnot on suoritettu loppuun ennen syventävien opintojen aloittamista. Syventäviä opintoja aloitettaessa on oltava suoritettuna vähintään 120 op humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja. Kandidaatin tutkinto on suoritettava ennen tutkielmaseminaariin (Thesis Seminar) osallistumista tai viimeistään ennen kuin seminaari jatkuu kesätauon jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

SYVENTÄVÄT OPINNOT, tutkijan opintopolku

väh. 80 op (pääaineopiskelijat) / väh. 60 op (sivuaineopiskelijat)
Valinnaiset opinnot 0–5 op
Suoritettava riittävästi, jotta kokonaisuuden minimilaajuus täyttyy
Polun opintojaksoja 0–5 op
Suoritettava 0–5 opintopistettä
Englannin kielen elektiivejä 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset