Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teoria- ja metodiopintoja, 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tärkeimmät oman tieteenalansa teoriat ja suuntaukset ja osaa soveltaa niitä analyysiin. Opiskelija tuntee tutkimusprosessin yleiset periaatteet sekä oman alansa keskeiset menetelmät ja aineistot. Opiskelija on kehittänyt tiedonhakutaitojaan sekä kykyään ajatella kriittisesti ja kirjoittaa englanninkielistä asiaproosaa.

Sisältö

Opiskelija suorittaa omalta gradulinjaltaan seuraavat kurssit:
1. Johdantokurssi
2. Metodikurssi

Opiskelija suorittaa yhden johdantokurssin joltakin muulta linjalta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

Teoria- ja metodiopintoja

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset