Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tutkielmaseminaari ja pro gradu -tutkielma, 25–45 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on kehittänyt taitojaan ongelmanratkaisussa, ryhmätyöskentelyssä sekä rakentavan palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa. Opiskelija on saattanut pro gradu -tutkielmansa valmiiksi ja osoittanut näin pystyvänsä itsenäiseen projektityöskentelyyn.

Sisältö

Opiskelija osallistuu oman linjansa tutkielmaseminaariin ja kirjoittaa pro gradu -tutkielman.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

Tutkielmaseminaari ja pro gradu -tutkielma

Tutkielmaseminaari 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Tutkielma 20–40 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset