Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Muut pakolliset opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt tietämystään omasta erityisalastaan. Opiskelija on perehtynyt työelämään suorittamalla työharjoittelun soveltuvassa paikassa.

Sisältö

Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat osiot:
1. Kaksi elektiivikurssia omalta linjalta
2. Työharjoittelu

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

Muut pakolliset opinnot

ENGL3117 Internship, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset