Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Oman gradulinjan elektiivit, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija keskittyy lähemmin yhteen aihepiiriin ja perehtyy syvällisemmin englannin kielen tieteenalaan.

Sisältö

Opiskelija suorittaa kaksi oman gradulinjansa elektiivikurssia (sekä yhden muun gradulinjan elektiivikurssin). Vuosittain vaihteleva kurssivalikoima esitellään englannin oppiaineen intrassa kohdassa Studies > Options & Electives ja lukuvuosittain julkaistavassa opetusohjelmassa. Säännöllisesti toistuvat elektiivit esitellään tämän oppaan osiossa Englannin kielen elektiivejä.

Lisätiedot

Elektiivien toteutustavat ja vaadittavat opintosuoritukset vaihtelevat kurssikohtaisesti. Pääaineen kurssien lisäksi muita opintopolun kursseja voidaan hyväksyä oman linjan elektiiveiksi; yksityiskohdat neuvotellaan kurssikohtaisesti oman linjan vastuuhenkilön kanssa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset