Tietotekniikka, 12 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
avaa kaikki

Tietotekniikka

TKO_5736 suoritetaan 3 op:n laajuisena. Opintokokonaisuuteen sisältyy Itä-Aasia tietoteknisenä ja kulttuurisena toimintaympäristönä -opintojakso 2 op sekä Teollisuustalouden ja tuote- ja palveluliiketoiminnan opintojakso 3 op (opintojaksojen nimet ja kurssikoodit ilmoitetaan erikseen lukuvuosittain opetusohjelmassa)
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules