Opinto-oppaat
Opettajan pedagogiset opinnot
avaa kaikki

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuisopetukseen suuntautuvat 60 op
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan koulutus
Käsityön aineenopettajan koulutus
Lastentarhanopettajan koulutus
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma