Opinto-oppaat
Opettajan pedagogiset opinnot
avaa kaikki

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuisopetukseen suuntautuvat 60 op
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan koulutus
Käsityön aineenopettajan koulutus
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan koulutus
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma