Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yliopistopedagogiikka 3, 35 op

Osaamistavoitteet

Yliopistopedagogiikka 3 -opinnot käytyään opiskelija omaa syvällistä yliopistopedagogista teoreettista tietämystä ja osaa soveltaa sitä oman opetustyönsä kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Hänellä on valmiudet tukea omaa opetus-oppimisympäristöään opetuksen kehittämisessä ja toimia aktiivisena opetuksen kehittäjänä yhdessä kollegoidensa kanssa yli tiedekuntarajojen. Opiskelijalla on kehittynyt vahva opettajaidentiteetti, jonka avulla hän pystyy tukemaan opiskelijoitaan oppimisessa ja itseään opetustyössä jaksamisessa. Yliopistopedagogiikan opintoihin sisältyy ohjattua harjoittelua, jonka käytyään opiskelija omaa taidot kehittää ja analysoida opetustaan syvällisesti ja konkreettisesti. Kasvatustieteellisen tutkimuksen ymmärtämisen kautta opiskelija oppii etsimään ja hyödyntämään pedagogista tutkimusta oman opetustyönsä tueksi ja tarvittaessa tekemään itse pienimuotoisia pedagogisia omaa opetustyötä tukevia tutkimuksia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma